HYPNOS/ DJUPAVSLAPPNING


Hypnos är ett spännande, förändrande och fascinerande ämne som i årtusenden fängslat människor.
Hypnos i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klient och terapeut tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.

Man kan använda hypnos i behandlingar när man vill komma åt det undermedvetna för att med suggestioner hjälpa klienter att slappna av, sluta röka, gå ner i vikt, få bättre självförtroende och självkänsla och mycket annat.

Hypnos kan även användas i Tidigare Liv Terapi. Denna väg till befriande självinsikt kantas av mycket gott som att bli av med dödsrädsla, att köns- och rasfördomar försvinner. Vidare får man en djupare förståelse för sitt beteende, hur man hanterar relationer och pengar till exempel.

Hypnos är det grekiska ordet för sömn, men en person i hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre, mer inre fokuserad än yttre.

EEG visar att hypnos är ett vaket tillstånd, till största delen alfavågor. Gränsen mellan hypnos och meditation är hårfin. Enligt Lars-Eric Uneståhl (svensk hypnoterapeut) går det inte att jämföra eftersom meditation är en metod och hypnos är ett tillstånd.

Vi försätter oss själva i hypnos varje dag när vi t.ex. dagdrömmer, vid bilkörning när vi åkt förbi ställen utan att vara medveten om det, när vi läser en spännande bok eller stryker eller andra ensidiga sysselsättningar när man inte behöver tänka på vad man gör.

Jag använder hypnos i behandlingar med suggestioner: till exempel där klienten vill ha djupavslappning och där man t.ex har svårt att sova, behöver få bättre självkänsla och självförtroende, tentamensrädsla mm

Jag använder även hypnos om man vill göra regressioner hos mig.


Utbildad hos Jörgen Sundvall på Svenska skolan för etisk och analytisk hypnoterapi