CIRKULATION OCH NERVBANEMASSAGE


En mycket djupgående och kraftfull metod som ökar cirkulationen i både nerver, blod-och lymfsystem. Syftet med den här massagetekniken är att öka flödet i cirkulationssystemet och utjämna vävnadsvätskan i kroppen.

Våra celler tar upp näring och avlämnar restprodukter i vävnadsvätskan.

Ökat flöde medför bättre syre-och näringstillförsel till kroppens celler och bättre utrensning av slaggprodukter. 

Cirkulation och nervbanemassage är en helkroppsmassage och tar då 1,5-2 timmar, men jag använder tekniken även vid kortare massager.

Jag använder mer olja än i klassisk massage och får därför mindre motstånd från hud och muskler, kommer därför djupare och det gör också mindre ont.


Utbildningarna har jag gått hos Maj-Lis Skarp i Huskvarna 1998

KOPPINGMASSAGE

Stimulerar huden och inre funktioner i kroppen genom det vakkum som uppstår när man sätter fast koppan på huden. 

Ökar blodcirkulationen, gör musklerna mindre spända

Stimulerar till bättre lymfflöde

Ökar utrensningen av slaggprodukter

Stärker väggarna i kapillärerna

Man kan säga att koppingmassage är en form av immunförsvarsstärkande bindvävsmassage som är utrensande på slaggprodukter