HELHETSHEALING/HELHETSTERAPEUT


En kraftfull healing där jag använder min egen kraft och styrka på ett enkelt, tryggt och effektivt sätt.

Blockeringar i kroppen stoppar energiflödet, ju färre blockeringar desto bättre energiflöde och ökat välmående. I behandlingen tar jag bort energiblockeringar. Det fungerar på både fysiska och känslomässiga besvär.

Här handlar det om att se hela människan, kropp och själ, inifrån och ut. Jag kombinerar healingteknikerna med kunskapen från Högre medvetandekurserna. Idag kan vi lösa djupa skador och negativa mönster, och läka på ett snabbare och enklare sätt genom våra healingtekniker.

Varje behandling startar med samtal och rådgivning som är viktiga i dessa och alla behandlingar. 

Om man vill veta mer om behandlingarna kan man gå in på vår skolsida, helhetcentrum.se.


Utbildning i Meditation

4steg till bättre balans med meditation - här får du tillgång till effektiva verktyg som stärker din självkänsla, ökar ditt självförtroende och lär dig att leva från ditt hjärta- på riktigt.

Utforska kunskapen i ditt hjärta i 4 steg - att utforska kunskapen i ditt hjärta ger dig tillgång till oändliga möjligheter till personlig utveckling. Du kan lära dig mycket om dig själv, och du får tillgång till ditt personliga akustiska arkiv, här som all kunskap om dig finns samlad.

Kurser 2024
Kurserna är uppbyggda ungefär som studiecirklar på fyra gånger, 4 x 2 timmar, fika ingår.
Pris 1.350kr inkl moms

4 steg till bättre balans med meditation
eventuellt i höst

Utforska kunskapen i ditt hjärta i 4 steg
eventuellt i höst


Utbildad hos Susanne Jönsson på HelhetsCentrum-Soul&Heart Journey School