HELHETSHEALING/HELHETSTERAPEUT


En kraftfull healing där jag använder min egen kraft och styrka på ett enkelt, tryggt och effektivt sätt.

Blockeringar i kroppen stoppar energiflödet, ju färre blockeringar desto bättre energiflöde och ökat välmående. I behandlingen tar jag bort energiblockeringar. Det fungerar på både fysiska och känslomässiga besvär.

Här handlar det om att se hela människan, kropp och själ, inifrån och ut. Jag kombinerar healingteknikerna med kunskapen från Högre medvetandekurserna. Idag kan vi lösa djupa skador och negativa mönster, och läka på ett snabbare och enklare sätt genom våra healingtekniker.

Varje behandling startar med samtal och rådgivning som är viktiga i dessa och alla behandlingar. 
Om man vill veta mer om behandlingarna kan man gå in på vår skolasida. 

 

Utbildad hos Susanne Jönsson på HelhetsCentrum-Soul&Heart Journey School